Polityka prywatności strony internetowej bubbletea-sklep.pl

 1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.
 2. Użytkownik to osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.
 3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak również obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu lików cookies.
 4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Boboq Poland Sp. z o.o. w Golenicach, 74-300 Myślibórz, Golenice 27, KRS 0000394566.

CEL PRZETWRZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników.
 2. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do :
  • zawarcia transakcji,
  • dokonania rozliczeń,
  • złożenia zamówienie.
 3. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje, że Administrator będzie również przetwarzać dane osobowe w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych, dotyczących m. in. Nowych produktów lub usług, promocji czy wyprzedaży.
 4. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków, ciążących na Administratorze danych oraz realizacji zadań, w interesie publicznym m.in.do wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji.
 5. Dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim.

RODZAJ DANYCH

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:
  • dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej
   • imię i nazwisko,
   • płeć,
   • adres dostawy,
   • numer telefonu,
   • adres e-mail.
  • dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
   • data urodzenia,
   • numer Pesel ( w przypadku żądania wystawienia faktury),
   • numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy).
 2. Administrator automatycznie zbiera pewne informacje o urządzeniu Użytkownika, w tym informacje o przeglądarce internetowej, adresie IP, strefie czasowej oraz niektórych plikach cookie zainstalowanych na JEgo urządzeniu. Podczas przeglądania strony Administrator zbiera informacje o poszczególnych stronach internetowych lub produktach, które przegląda Użytkownik, jakie strony lub frazy wprowadzone w wyszukiwarce skierowały Go na Stronę Administratora oraz o tym, w jaki sposób z niej korzysta. Te informacje zbierane automatycznie określane są mianem “Informacji o urządzeniu”.
 3. Użytkownik może odwiedzić Stronę internetową Administratora bez konieczności ujawniania swojej tożsamości lub przekazywania jakichkolwiek informacji, na podstawie których ktoś mógłby rozpoznać Użytkownika jako konkretną, możliwą do zidentyfikowania osobę.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.20216 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – rozporządzenie RODO.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika w chwili potwierdzenia dokonanej na stronie transakcji.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia dokonywania zakupów za pośrednictwem strony internetowej.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

 1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych.
 3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np. wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto użytkownika zostanie usunięte ze strony internetowej , wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpływa na już dokonane czynności.
 4. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podania przyczyny, aby administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez administratora danymi osobowymi.
 5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celi. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory, przez administratora danymi osobowymi.
 6. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 7. Użytkownik może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do administratora wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie, żeby Administrator przekazał. Po potwierdzeniu swojego życzenia przez Użytkownika, administrator przekaże w formie elektronicznej wskazanemu podmiotowi, dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych, oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.
 8. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca od otrzymania Jego żądania.

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

 1. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. w celu przygotowania zamówionego towaru, dostarczeniu przesyłek lub w przekazywaniu informacji handlowych pochodzących od administratora.
 2. Poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników nie będą w żadne sposób udostępniane osobom trzecim, ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.
 3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.
 5. Śledzenie konwersji w Google Ads. Ponadto w ramach korzystania z usługi Google Ads stosowane jest tzw. śledzenie konwersji. Po kliknięciu na reklamę umieszczoną przez Google, na komputerze/urządzeniu końcowym użytkownika zapisywany jest plik cookie służący do śledzenia konwersji. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach, nie zawierają żadnych danych osobowych i dlatego nie są wykorzystywane do identyfikacji osób. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów Ads, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 (1) (f) RODO. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności strony. Ponadto użytkownik może dezaktywować w swojej przeglądarce reklamy Google oparte na zainteresowaniach, jak również reklamy Google oparte na zainteresowaniach w sieci (w ramach sieci wyświetlania Google), aktywując przycisk “Wyłącz” na stronie www.google.pl/settings/ads lub dezaktywując je na stronie www.aboutads.info/choices/. Więcej informacji na temat możliwości ustawień w tym zakresie oraz ochrony danych przez Google można uzyskać pod adresem. https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

Na Stronie internetowej Administratora mogą znajdować się linki do innych witryn, które nie stanowią Jego własności ani nie są przez niego nadzorowane. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za inne strony internetowe ani za ich praktyki związane z ochroną prywatności. Z tego powodu Administrator zachęca do świadomego opuszczenia Jego strony i zapoznania się z polityką prywatności każdej strony internetowej, która może gromadzić dane osobowe

Jeżeli Użytkownik chce się skontaktować z Administratorem, aby uzyskać więcej informacji na temat niniejszej Polityki Prywatności lub w jakiejkolwiek sprawie mającej związek z prawami i danymi osobowymi Użytkownika, może wysłać wiadomość e-mail na adres boboqbubbletea@gmail.com.